Regulamin Portalu NaFundusz.pl

  1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej NaFundusz.pl (dalej: strona), czyli usługi świadczonej drogą elektroniczną przez administratora portalu.

  2. Do korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

  3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu strony.

  4. Operator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, jednak informuje, że w wypadku awarii, bez względu na jej przyczynę, istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na stronę.

  5. Operator zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony.

  6. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie.

  7. Zakłócenia w funkcjonowaniu strony, uwagi i pytania dotyczące strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej.